Cine poate beneficia de ajutorul financiar acordat de Primărie? 1. 1. Persoane fizice cu domiciliul/reședința pe raza Municipiului Galați

 2. 2. Are calitatea de proprietari/coproprietari sau au înstrăinat apartamentul/locuința de domiciliu pentru care se solicită sprijinul financiar, cu păstrarea dreptului de uzufruct/habitație viageră

 3. 3. Este legal împuternicit, prin procură notarială speciala, de către proprietarul/beneficiarul dreptului de uzufruct/habitație viageră și solicită sprijinul financiar pentru încălzirea locuinței în numele proprietarului

 4. 4. Nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul local (taxe, impozite, amenzi, orice sume datorate), întreținere, utilități (apă, gunoi, termoficare, etc.)

 5. 5. Au folosit pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2017-2018 energie termică în sistem centralizat, este branșat la data de 01.04.2018, iar debranșarea să se realizeze în urma imposibilității distribuirii de agent termic de către furnizorul de energie termică

 6. 6. Condiții privind veniturile:

  • - persoana singură care are un venit net mediu lunar sub 2.500 de lei

  • - pentru familia formată din 2 membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 de lei

  • - pentru familia formată din 3 membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei

  • - pentru familia formată din 4 sau mai mulți membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 de lei

 7. 7. Prin exceptie de la punctul III "Categorii de beneficiari", ajutorul financiar se acordă si familiilor/persoanelor singure debranşate anterior datei de 01.04.2018, care nu înregistreaza datorii la plata cheltuielilor de întreţinere şi care nu beneficiază de nici un alt sistem de încălzire, pe baza anchetei sociale efectuate de către o comisie numită prin dispoziţie a primarului.

 8. 8. Prin exceptie de la punctul IV "Criterii de eligibilitate", ajutorul financiar se acordă şi familiilor/persoanelor singure care înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreţinere de până la 3.000 lei si care prezintă o declaraţie notarială prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar.