• slidebg1
 • slidebg2

ANUNŢ IMPORTANT !!

  IN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI, ÎN SEZONUL RECE 2022-2023

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:

  Incepand cu data de 26.09.2022, solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, pot obţine formulare tipizate de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galați din str. Fraternității nr. 1 sau le pot descărca de pe https://termoficare.primariagalati.ro/, in format pdf ( Descarca) sau in format pdf editabil ( Descarca Cererea), ( Descarca formular persoane) și de la asociaţiile de proprietari – pentru cererile de energie termică.

   Depunerea cererilor împreună cu toate documentele necesare se va face începând cu data de 26.09.2022:

 • - depuse personal și/sau prin asociațiile de proprietari/locatari, la sediul instituției din str. Fraternității nr. 1, Bl. SOIM   în următorul intervalul orar:

  Luni - Joi 8:30 - 16:00;
  Vineri 8:30 - 13.00.


   În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi și petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei se acorda familiilor şi persoanelor singure a căror venit net lunar pe membru de familie este de până la 1386 lei, respectiv al persoanei singure este de până la 2053 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie si a Hotărârii de Guvern nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
   Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi completate cu majuscule, datate şi semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de telefon de contact (Modelul prevăzut în ANEXA 2*)/(Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011).

   Notă: La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.
   În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
   Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială , funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri).
   Titularul are obligaţia de a comunica Directorului Directiei, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Încălzire, a unei noi cereri/declaraţie pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
   Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa, de regulă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.
  După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:

 • - începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • - începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

   Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei, respectiv al persoanei singure este de până la 2053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 • 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 • 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 • 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 • 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

   În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

   Informaţii suplimentare pot fi obţinute direct de la Directia de Asistenta Socială a Municipiului Galati – Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternităţii nr. 1, la următoarele numere de telefon: 0236/488444, 0236/307740 şi de pe adresa de e-mail: termoficare@primariagalati.ro

Acte Necesare:
 • - ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI - Campania 2022-2023 ( Descarca)
 • - Acte necesare în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței in sezonul rece 2022-2023 ( Descarca)
 • - Cerere - Declaratie pe propria raspundere, in format pdf ( Descarca)
 • - Cerere - Declaratie pe propria raspundere, in format pdf inteligent editabil ( Descarca)
 • - Cerere - Declaratie pe propria raspundere, pentru modificarea cererii ( Descarca)
 • - Bunuri care exclud ajutorul.pdf ( Descarca)
 • - Declaratie pentru 4 membri ( Descarca)
 • - Declaratie bunuri ( Descarca)
 • - Declaratii familii lemne ( Descarca)
 • - Declaratie lipsa asociatie ( Descarca)
 • - Limita de venit si cuantumul ajutorului de incalzire ( Descarca)
 • - SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 2022 - 2023 ( Descarca)
 • - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal ( Descarca)

De ce sistemul centralizat de termoficare nu a mai putut fi o soluție pentru orașul Galați?

  La nivelul Municipiului Galați există aproximativ 19.000 de familii ale căror locuințe ai rămas branșate la sistemul centralizat de termoficare.

  S.C. Calorgal S.A. are delegată gestiunea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Galați.

  Pentru asigurarea serviciilor de furnizare a agentului termic, S.C. Calorgal S.A. preia agent termic primar de la S.C. Electrocentrale Galați S.A. în temeiul unui contract de vânzare-cumparare a energiei termice.

  În timp această situație a condus la pierderea unor sume uriașe din bugetul local. Doar in anul 2017 plățile pentru livrarea agentului termic în sistem centralizat și subvențiile suportate, se ridică la o valoare de peste 12 milioane de euro.

  Această situație impune luarea unor măsuri de protecție a populației vulnerabile într-un termen cât mai scurt posibil, pentru a se realiza toate măsurile administrative premergătoare sezonului rece 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019.

Primăria Municipiului Galați sprijină cetățenii pentru achiziționarea unui sistem alternativ celui centralizat de producere a apei calde și căldurii.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR ESTE DE 3.000 LEI