• slidebg1
  • slidebg2

Anunt important in atentia potentialilor beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuintei

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:

  Incepand cu data de 03.12.2020 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:

  • 1. pentru energia termica - de la Asociatiile de proprietari
  • 2. pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare Incalzire din str. Fraternitatii nr. 1
  • 3. de pe siteul https://termoficare.primariagalati.ro

  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica si care au un venit net lunar pe membrul de familie de pana la 800 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure. In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 800 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 si a O.U.G. nr. 208 din 27.11.2020 pentru modificarea O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece.

  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.

  Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati - Serviciul Ajutoare Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1, telefon: 0236-488-444 sau de pe site-ul nostru.

  Nota*: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.

  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).

  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri).

  Titularul are obligatia de a comunica Directorului Directiei, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere (anexa 1a), orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.

  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pâna pe 20 ale lunii.

  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Acte acordare ajutor caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular modificare drepturi de asistenta sociala, Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Documente necesare anexate cererii de acordare a ajutorului de incalzire.

  Program cu publicul:
  • Luni - Joi: 8:30 – 16:00
  • Vineri: 8:30 - 13:00
, inclusiv in sistem electronic pe adresa de e-mail: Termoficare.

De ce sistemul centralizat de termoficare nu a mai putut fi o soluție pentru orașul Galați?

  La nivelul Municipiului Galați există aproximativ 19.000 de familii ale căror locuințe ai rămas branșate la sistemul centralizat de termoficare.

  S.C. Calorgal S.A. are delegată gestiunea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Galați.

  Pentru asigurarea serviciilor de furnizare a agentului termic, S.C. Calorgal S.A. preia agent termic primar de la S.C. Electrocentrale Galați S.A. în temeiul unui contract de vânzare-cumparare a energiei termice.

  În timp această situație a condus la pierderea unor sume uriașe din bugetul local. Doar in anul 2017 plățile pentru livrarea agentului termic în sistem centralizat și subvențiile suportate, se ridică la o valoare de peste 12 milioane de euro.

  Această situație impune luarea unor măsuri de protecție a populației vulnerabile într-un termen cât mai scurt posibil, pentru a se realiza toate măsurile administrative premergătoare sezonului rece 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019.

Primăria Municipiului Galați sprijină cetățenii pentru achiziționarea unui sistem alternativ celui centralizat de producere a apei calde și căldurii.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR ESTE DE 3.000 LEI