ANUNŢ IMPORTANT !!

  IN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, ÎN SEZONUL RECE 2023-2024

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:

  Incepand cu data de 02.10.2023, solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024, pot obţine formulare tipizate de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galați din str. Fraternității nr. 1 sau le pot descărca de pe https://termoficare.primariagalati.ro/, in format pdf ( Descarca) sau in format pdf editabil ( Descarca Cererea), ( Descarca formular persoane) și de la asociaţiile de proprietari – pentru cererile de energie termică.

   Ajutorul pentru încălzire se acordă pe perioada 01.11.2023-31.03.2024, iar suplimentul pentru energie se acorda pe întreaga perioadă a anului 01.11.2023-31.10.2024.

   Depunerea cererilor împreună cu toate documentele necesare se va face începând cu data de astfel: 02.10.2023:

 • - depuse personal și/sau prin asociațiile de proprietari/locatari, la sediul instituției din str. Fraternității nr. 1, Bl. SOIM   în următorul intervalul orar:

  Luni-Joi 8.30-16.00 ;
  Vineri 8.30-13.00.

 • - in format electronic, la adresa de email registratura_das@primariagalati.ro, in format PDF (intr-un singur fisier), insoțită OBLIGATORIU de documentele privind componenta familiei, veniturilor membrilor acesteia precum si bunurile mobile sau imobile detinute.. Nerespectarea acestor cerinte duce automat la respingerea cererii.

  Ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda consumatorilor vulnerabili care au un venit mediu net lunar de pana la 1386 lei/persoana in cazul familiei si de pana la 2053 lei/persoana, in cazul persoanei singure în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie si a Hotărârii de Guvern nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
   Formularul de cerere si declaratie pe propia raspundere se va completa cu majuscule, datate şi semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de telefon de contact (Modelul prevăzut în ANEXA 2*)/(Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si complectarile ulterioare).

   Notă: La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, realizate in luna anterioara depunerii cererii, numarul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.
   În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
   Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi sau petrolieri).
   Titularul are obligaţia de a comunica Directiei de Asistență Socială a Municipiului Galați, în termen de 5 zile, prin depunerea la registratură, a unei noi cereri/declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3*), orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor acesteia, a domiciliului și schimbarea furnizorului.
   Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoțite de documente se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la sediul Directiei de Asistență Socială a Municipiului Galați, de regulă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.
  După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:

 • - începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • - începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

   Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute conform art.7, alin 2 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei, respectiv al persoanei singure este de până la 2053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 • 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 • 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 • 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 • 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

   În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

   Informaţii suplimentare pot fi obţinute direct de la Directia de Asistenta Socială a Municipiului Galati – Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternităţii nr. 1, la următoarele numere de telefon: 0236/488444, 0236/307740 şi site: https://termoficare.primariagalati.ro/

Acte Necesare:
 • - ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI - Campania 2023-2024 ( Descarca)
 • - Acte necesare în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței in sezonul rece 2023-2024 ( Descarca)
 • - Cerere - Declaratie pe propria raspundere, in format pdf ( Descarca)
 • - Cerere - Declaratie pe propria raspundere, in format pdf inteligent editabil ( Descarca)
 • - Cerere - Declaratie pe propria raspundere, pentru modificarea cererii ( Descarca)
 • - Bunuri care exclud ajutorul.pdf ( Descarca)
 • - Declaratie pentru 4 membri ( Descarca)
 • - Declaratie bunuri ( Descarca)
 • - Declaratii familii lemne ( Descarca)
 • - Declaratie lipsa asociatie ( Descarca)
 • - Limita de venit si cuantumul ajutorului de incalzire ( Descarca)
 • - SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 2023 - 2024 ( Descarca)
 • - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal ( Descarca)